Výsledky už do 2 týdnů

Výsledky užívání kolagenu už do dvou týdnů? Ano, je to možné. Tento fakt potvrzuje i speciální klinická studie zdrojové složky produktu Orca Collagen. A sice Jellice® hydrolyzovaného rybího kolagenu. Předmětem studie byl vliv jeho pravidelného užívání na stárnutí, elasticitu a hladkost lidské pokožky. Více v níže uvedeném článku.

Lidská kůže může stárnout z mnoha faktorů, jako je genetická expozice ultrafialovému (UV) záření, mechanická zátěž, a nebo hormonální změny. Proto může být proces stárnutí pokožky způsoben buď přirozeným stárnutím, nebo fotostárnutím. Fotostárnutí označuje předčasné stárnutí kůže způsobené chronickým vystavením UV záření, zejména jeho UVB složce, která je považována za primární příčinu poškození kůže.

vývoj otisků povrchu kůže v čase (počáteční stav; 2 týdny; 14 týdnů)

Kolagenový tripeptid (CTP) je funkční potravinový materiál s již prokázanými několika biologickými účinky, jako je zlepšení suché kůže, hojení ran či zlomenin kostí. Tato studie se zaměřila na účinky CTP získaného z kůže pangasia na poškození kůže způsobené UV zářením, abychom odhalili mechanismy, které jsou základem jeho zvlhčujících a proti vráskových účinků na pokožku. CTP bylo podáváno orálně po dobu 14 týdnů. Vyhodnocení probíhalo pomocí UVB záření. Jednalo se o dvojitě zaslepenou klinickou studii v paralelním designu, kdy jedné skupině bylo podáváno placebo a druhé skupině CTP v denní dávce 60mg/kg. Materiál byl dodán od Jellice Co., Ltd.

tloušťka kožní řasy po 14týdenní kůře

Po 14 týdnech léčby pomocí CTP byla dorzální kůže vyfotografována digitálním fotoaparátem. Otisky povrchu kůže byly měřeny pomocí přístroje Replica Epigem a analyzovány pomocí Visioline VL650 CK Electronics. První výsledky byly zaznamenány již po 2 týdnech. Histologická analýza byla provedena pomocí inverzního mikroskopu Eclipse TE2000U s dvojitými CCD kamerami. Kožní erytém byl měřen fotometricky pomocí přístroje Mexameter ® 18, hydratace kůže byla měřena pomocí Corneometer® 825 a elasticita hodnocena pomocí Cutometer® MPA580.

celkový obsah kolagenu po 14týdenní kůře

Celkový kolagen byl stanoven měřením obsahu hydroxyprolinu. Hydroxyprolin je specifická aminokyselina kolagenu a používá se jako faktor pro stanovení obsahu kolagenu. Ve srovnání s kontrolní skupinou, které bylo podáváno placebo, vykazovali uživatelé kolagenu významně sníženou tvorbu vrásek, ztluštění kůže a transepidermální ztrátu vody. Orální podávání CTP zvýšilo elasticitu kůže a také snížilo abnormální tvorbu elastických vláken.

celkové výsledky vlivu kolagenu na tvorbu vrásek